מידע ועדכונים בנושא הקורונה

תמונת מצב יומית – ינואר 2021

מידע ועדכוני קורונה ארציים שוטפים

הודעות משרד החינוך

אפליקציית המגן 2 – האפליקציה הלאומית למאבק בקורונה

מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

פורטל חירום לאומי ופיקוד העורף

הודעות משרד ראש הממשלה 

הודעות משרד הבריאות

הודעות משרד האוצר

הודעות משרד הפנים

משטרת ישראל

מידע מונגש לציבור

הודעות משרד המשפטים

הודעות משרד התרבות והספורט

הודעות משרד המדע והטכנולוגיה

דילוג לתוכן