מידע ועדכונים בנושא הקורונה

21.9.20: מכתב אגף משאבי אנוש לעובדות ולעובדי העירייה

עובדות ועובדים יקרים שלום רב,

מקווים שימי החג עברו עליכם בנעימים, כפי שהבטחנו ממשיכים לעדכנכם בנתונים ופרטים המסוכמים ע"י משרדי הממשלה השונים, להלן העדכונים:

א. בתאריך 18.09.20 נחתם הסכם בנוגע לעבודה של המגזר הציבורי בימי הסגר.

ב. תקופת ההסכם: 18.09.20 בשעה 14:00 ועד 01.10.20 בשעה 14:00.

ג. הרשות עברה לעבודה מצומצמת כאשר הדגש המרכזי הוא על נוכחות במקומות העבודה.

ד. מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית במבנה הרשות לא יעלה על 10 עובדים או 50% ממצבת העובדים – הגבוה מבין שניהם.

ה. עובדים שבשל הסגר אינם נדרשים לעבודה, לא ניתן להעסיקם בשל מגבלת התו הסגול, לא יכולים לעבוד ממבנה העירייה, לא יכולים לעבוד מביתם יוגדרו עובדים במעמד הסדר.

ו. עובדים במעמד הסדר יקבלו תשלום של 70% מסך רכיבי השכר המובאים בחשבון לצורך חישוב השלמת פיצויי פיטורין (למעט הבראה וביגוד). מדגישים כי במהלך תקופת ההסדר לא תיפגע רציפות ההעסקה לצורך צבירת זכויות.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ובקשה, נמשיך לעדכנכם באופן שוטף.

לעובדות ועובדי מערכת החינוך תישלח הודעה נוספת בנפרד.

יחד נעבור את משבר הקורונה בריאות איתנה ,שנה טובה ומבורכת וגמר חתימה טובה,


שלכם,
הנהלת העירייה

17.9.20: מכתב אגף משאבי אנוש לעובדות ולעובדי העירייה

עובדות ועובדים יקרים,

בהמשך להחלטת הממשלה לאמץ את הוראות משרד הבריאות לבלימת העלייה בתחלואה וצמצום התפשטות נגיף הקורונה, יוטל מחר, 18.9.20, סגר כללי, כפי שבוודאי שמעתם באמצעי התקשורת ובעדכונים שנשלחו אליכם בימים האחרונים. המגזר הציבורי, ובכללן הרשויות המקומיות, יעברו לעבוד במתכונת חירום מצומצמת, כאשר הדגש העיקרי הוא צמצום נוכחות במקום העבודה, לשם שמירה על בריאותכם. 

על פי ההנחיות, הוגדר על ידי ממשלת ישראל מספר העובדים המרבי, המותר לשהייה בו זמנית במבנים של הרשות המקומית. אנו נעשה הכל על מנת לצמצם את הפגיעה בעובדים אשר לא יוכלו מסיבות אלו להגיע לעבודה, כפי שיפורט להלן:

לגבי העובדים שיונחו על ידי מנהליהם שלא להגיע למקום העבודה עקב ההגבלות, קיימות שתי אפשרויות:

1. עבודה מהבית – ככל שתפקידם מאפשר זאת.

2. עובדים, שבשל הסגר, אינם נדרשים להגיע למקום לעבודה (פעילות שצומצמה/בוטלה, או עובדים שבשל אופי עבודתם לא יכולים לעבוד מהבית) – על מנת למנוע פגיעה בשכרם של עובדים אלו ככל האפשר, נעשה מאמץ ככל שניתן לשבצם בתפקידים חלופיים, ככל שיידרש.

לגבי עובדים, שלא ימצא עבורם תפקיד חלופי, יפורסמו הנחיות משרד האוצר ואנו נעדכנכם, מיד עם קבלתן.

בזמן הקרוב, יקבל כל עובד מידע בדבר ימי העבודה בשבוע הקרוב וכיצד עליו לנהוג. נא התעדכנו מול מנהליכם הישירים, לגבי מתכונת עבודתכם בתקופת הסגר. צוות הנהלת העירייה וועד העובדים פועל על מנת למנוע פגיעה בשכר העובדים ולשמור על הרציפות התפקודית למען עובדי העירייה ותושבי העיר.

בפתחה של השנה החדשה, נאחל לכולנו חג שמח, שנה טובה ובריאות איתנה ונשלח תודתנו לכם, על העבודה המסורה למען תושבי העיר. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ויחד כולנו נעבור את המשבר מאוחדים וחזקים מתמיד!

שנה טובה!

ועד עובדי העירייה והנהלת העירייה

ברכת חג פסח שמח לעובדות ועובדי העירייה

עדכונים לעובדי עיריית כפר-סבא

מכתב אגף משאבי אנוש מיום 01.04.20:

עובדות ועובדים יקרים,

בהתאם לתקנות לשעת חרום, כל עובד שמגיע לעבודה בימים אלו, נדרש למלא הצהרת בריאות.

בהתאם לכך , החל ממחר ובכל בוקר עד להודעה חדשה, תישלח אליכם הודעת sms בה תידרשו להצהיר כי בדקתם את בריאותכם ושאתם חשים בטוב.

למילוי טופס הצהרת בריאות לחצו כאן »

אנא הקפדתכם,

בברכת בריאות טובה

אגף משאבי אנוש והדרכה.

מכתב אגף משאבי אנוש מיום 23.3.20 בשעה 10:00:

עובדות יקרות ועובדים יקרים,

ברצוננו להמשיך ולעדכן בדבר החלטות ממשלת ישראל בכל הקשור למגזר הציבורי בכלל ולעובדי הרשויות המקומיות בפרט. חשוב לנו לציין כי רבים מאוד מהנושאים וההוראות משתנים לאורך ניהול המשבר ואנו נעדכנכם באופן רציף.

להלן ההחלטות המעודכנות שהתקבלו  ע"י משרד האוצר ביום 22.3.20:

  1. עובדים קבועים/זמניים – העובדים על פי הסכם קיבוצי ובנוסף עובדים שעתיים/פרויקטאלים שעובדים מעל 3 שנים ברשות – ישהו בסטטוס של חופשה שנתית כולל אפשרות לחופשה שלילית.
  2. עובדים שעתיים/פרויקטאלים  שטרם השלימו 3 שנות עבודה ברשות – ישהו בסטטוס חל"ת, ויהיו זכאים להגיש תביעה לדמי אבטלה מביטוח לאומי בכפוף להרשמה בלשכת התעסוקה.

    אגף משאבי אנוש ייצור קשר טלפוני עם כל עובד/ת ששינוי זה נוגע אליו בכדי לתדרך כיצד לפעול.

    אגף משאבי אנוש והדרכה עומד לרשותכם בכל העת, מוזמנים ליצור קשר ככל שנדרש.

מכתב אגף משאבי אנוש מיום 18.3.2020 בשעה 14:00:

עובדות יקרות ועובדים יקרים,

אנו מצויים בעיצומה של תקופה לא פשוטה, המלווה בהתמודדות עם אתגרים, אי וודאות וחששות רבים.

חשוב לנו שתדעו שאנו מודעים לקשיים ולרשות, ונמצאים כאן בשבילכם: ראש העיר, מנכ"ל, מנהלים וכל צוות אגף משאבי אנוש.

בעקבות הנחיות ראש הממשלה לפעול להקטנת נוכחות עובדים במשק, לשם שמירה על בריאותם, עברנו בעיריית כפר-סבא לעבודה במתכונת מצומצמת. 

בפני עובדים אשר לא הגיעו לעבודה, החל מתאריך 15.3.20 ואילך, עומדות שתי חלופות:

1. יציאה לחופשה ע"ח ימי חופשה שנתית שנצברה עד כה, יצויין כי ניתן אישור עקרוני להיכנס לסטטוס של יתרת חופשה שלילית.

2. יציאה לחל"ת (חופשה ללא תשלום) – במצב כזה העובד יקבל דמי אבטלה מביטוח לאומי, ובכך ישמור את חופשתו השנתית. 

נכון לרגע זה, רק מי שאינו עובד עירייה קבוע יכול לבחור באפשרות זו.

קבלת תשלום מביטוח לאומי הינה בכפוף לזכאות. מצורף קישור לשימושכם:

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/hanchayotlamaasikimcorona.aspx                                                             

 

בכדי להקל עליכם את הטיפול והתהליך הביורוקרטי, אגף משאבי אנוש ירכז את הבקשות של כל עובדי העירייה, ויעבירן לביטוח לאומי. 

 

כדי שנוכל להעביר את הבקשות, יש למלא את הטופס המצורף, ולהעבירו עד לתאריך 23.3.20 בשעה 10:00, לכתובות המייל הבאות:

מירה טולדנו: mirat@ksaba.co.il

רוית גמרסני: ravitgam@ksaba.co.il

בברכת בריאות וימים טובים ושקטים,

אגף משאבי אנוש והדרכה

לטופס ביטוח לאומי לחצו כאן

מכתב ראש העיר ומנכ"ל העירייה, מיום 17.3.2020 בשעה 19:45:

עובדות ועובדים יקרים,

בתקופה הקרובה נעמוד בפני אתגר, אתגר אשר מביא עימו קשיים, חוסר וודאות וחששות. 

דווקא בעת הזו, כולנו יחד עובדות ועובדי עיריית כפר-סבא, מלוכדים ומאוחדים, ויחד נצלח תקופה זו ונצא ממנה מחוזקים ואיתנים מתמיד.

הנהלת העירייה פועלת במתכונת חירום מזה מספר ימים, 24 שעות ביממה, על מנת להבטיח את שלום הציבור, התושבים והעובדים, ויחד עם זאת להמשיך להעניק שירות מיטבי לתושבי העיר. 

כידוע, בעקבות המשבר, נקטה המדינה צעדים נרחבים להתמודדות עם מצב החירום בו אנו שרויים. בין יתר הצעדים, ישנם כאלו המשפיעים באופן ישיר גם עלינו, עובדי הרשויות המקומיות.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות והאוצר, ובתיאום עם הסתדרות העובדים וועדת העובדים בעירייה, יצאו מרבית עובדי העירייה לחופשה החל ממחר, יום ד', 18.3.2020 ועד לאחר חופשת הפסח.

יודגש, כי בימי חופשת הפסח, יחויבו העובדים בחופשה כנהוג ומפורט בלוח החופשות כמידי שנה.

בפני העובדים אשר לא יגיעו לעבודה, עומדות שתי אפשרויות:

1. ניצול ימי חופשה על חשבון יתרת ימי החופשה הצבורה העומדת לרשותם: עובדים אשר אין להם יתרת חופשה צבורה יכולים להימצא ביתרה שלילית – נושא זה טרם הוגדר סופית על ידי המדינה ונעדכן בהמשך.

2. יציאה לחופשה ללא תשלום: בתקופה זו לא ינוכו ימי חופשה ותקופת ההיעדרות תיחשב כחופשה ללא תשלום ובגינה לא ישולם שכר. עבור עובדים שיצאו לחל"ת, תגיש העירייה טפסים בצורה מרוכזת לביטוח לאומי, לטובת טיפול מהיר ומיטבי. בסיום החל"ת העובדים יחזרו לתפקידם. יודגש כי עובד יהיה זכאי לדמי אבטלה בגין החל"ת, רק במקרה של חופשה רציפה של 30 יום ומעלה. 

 

אנו מצויים בקשר רציף עם ממשלת ישראל ופועלים על-פי ההנחיות. 

מתכונת החירום נועדה למנוע התכנסות והפצת הנגיף. 

אנו קוראים לכם להישמע להנחיות ולשמור על בריאותכם.

יחד נעבור את התקופה הקשה.

אנו עומדים לרשותכם בכל עת, 24 שעות ביממה, קשובים ומבינים את דאגותיכם וצרככים, ומבטיחים לעשות כל שניתן בכדי לסייע לכם ולבני משפחותיכם.

 

שלכם,

איתי צחר, מנכ"ל העירייה                    רפי סער, ראש העיר

 

קישור למכתב בפורמט PDF

 

דילוג לתוכן