מידע ועדכונים בנושא הקורונה

21.9.20: ממשלת ישראל אישרה תקנות להנחה בתשלומי ארנונה לעסקים שמחזור פעילותם נפגע משמעותית במשבר הקורונה

בעלות ובעלי עסקים יקרים,

ממשלת ישראל אישרה תקנות להנחה בתשלומי ארנונה לעסקים שמחזור פעילותם נפגע משמעותית במשבר הקורונה.

להלן עיקרי המידע בנושא:

בתאריך 16/9/2020 פורסמו תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020 ("התקנות") אשר מסדירות הנחה נוספת לבעלי העסקים הנפגעים מהמצב (תקופת הקורונה – הסגר) בצורה המשמעותית ביותר.

להלן פירוט מנגנון מתן ההנחות:

 1. זכאות להנחה מתשלומי ארנונה לעסקים:
   
  מסמך זה עוסק במנגנון קבלת הנחה של 95% בתשלום ארנונה עבור בעלי עסקים שימצאו זכאים להנחה מכוח התקנות וזאת ביחס לנכס לגביו קיימת זכאות למענק הוצאות קבועות מרשות המיסים ("המענק"), ובתקופות כמפורט מטה. הזכאות להנחה מארנונה תינתן חודשיים קדימה, על בסיס החודשיים הקודמים אשר לגביהם הוצהרה ונמצאה זכאות למענק, למעט תקופת הזכאות הראשונה שתינתן ל-3 חודשים, על בסיס בדיקת הזכאות למענק בחודשיים שקדמו להם.
  להלן פירוט העיקרון האמור, ביחס לשנת 2020:

  א)  הנחה בארנונה עבור תשלום ארנונה לחודשים יוני – אוגוסט 2020 תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים מאי – יוני 2020.

  ב)  הנחה בארנונה עבור תשלום ארנונה לחודשים ספטמבר  – אוקטובר 2020, תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים יולי – אוגוסט 2020.

  ג)   הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים נובמבר – דצמבר 2020, תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2020.

  מנגנון זה יופעל עד לסוף חודש דצמבר 2020, ככל ששר האוצר, באישור ועדת הכספים, לא ייקבע בצו כי לא יינתן מענק בגין אחת מתקופות הזכאות האמורות.

  בנוסף ובכפוף לקביעת שר האוצר בצו, באישור ועדת הכספים, כי מענק יינתן לתקופות נוספות, שיסתיימו לא יאוחר מתום חודש יוני 2021, תינתן הנחה מארנונה חודשיים קדימה לכל תקופה בה ניתן מענק, למעט החודשיים האחרונים, בהתאם לפירוט שלהלן (השר רשאי לאשר קבלת מענק ביחס לחלק מהתקופות, ואז תינתן ההנחה מארנונה אך ורק בחודשיים שלאחר החודשיים בהם ניתן מענק):

  ד)  הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים ינואר – פברואר 2021, תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים נובמבר – דצמבר 2020.

  הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים מרץ – אפריל 2021, תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים ינואר – פברואר 2021.
  הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים מאי – יוני 2021, תיקבע לפי זכאות למענק לחודשים מרץ – אפריל 2021.
  כנגד ההנחה מארנונה שתינתן בהתאם לתקנות ולפי המנגנונים שבמסמך זה, תשפה המדינה את הרשויות המקומיות בגובה מלוא הנחה שניתנה על ידן.

 2. להלן מנגנון הגשת בקשה לקבלת הנחה בתשלום הארנונה:

  בעל העסק יגיש בקשה לקבלת ההנחה מארנונה באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ("הסוכנות"). קישורים לאתר יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים, של משרד הכלכלה ושל מרכז השלטון המקומי.
  הבקשה להנחה מארנונה תוגש בכל פעם ביחס לתקופת ההנחה הרלוונטית (בהתאם לתקופה הקודמת, בה ניתן מענק).

  יודגש כי טרם פורסם טופס הבקשה המקוון באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. יש להתעדכן באתר של הסוכנות עם העלאת הטופס המקוון ואפשרות הגשת הבקשות.

 3. קיזוזים וביטול זכאות בדיעבד:

  ביטול זכאות לעסק – ככל שיתברר בדיעבד שהעסק לא זכאי להנחה, הסוכנות תעביר הודעה לעסק ולרשות המקומית על ביטול הזכאות. הרשות המקומית תבטל את ההנחה בארנונה ותוציא הודעת חיוב לעסק.
  ביטול זכאות שניתנה לעסק בשוגג על ידי הרשות המקומית – ככל שיתברר שהייתה טעות בדיווח הרשות המקומית, הסוכנות תעביר הודעה לרשות על ביטול הזכאות לעסק. הרשות המקומית תבטל את ההנחה בארנונה ותוציא הודעת חיוב לעסק.

 4. מידע נוסף:
   
  א) העירייה תפרסם כל מידע רלוונטי, מעת לעת, באתר האינטרנט שלה.

  ב) יודגש כי הליך בדיקת הזכאות עשוי לארוך זמן והוא יבוצע ע"י רשות המיסים ובאמצעות הסוכנות. אנו קוראים לכם לעקוב אחר הפרסומים שיועברו על ידינו, להיערך להגיש מוקדם ככל הניתן ובאופן מיידי את בקשתכם לזכאות להנחה לסוכנות, כך שנוכל להעניק את ההנחה המגיעה לכם במועד.

אתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים:

https://www.sba.org.il »

קובץ התקנות:

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס' 4) התש"ף-2020 » 

שירות חדש: מחלקת רישוי עסקים עכשיו גם בוואטסאפ

מחלקת רישוי עסקים ושילוט מציעה שירות חדש לבעלות ובעלי העסקים בעיר – פנייה למחלקה באמצעות הודעת וואטסאפ, בצורה קלה ויעילה.

השירות יינתן בימים א'-ה' בין השעות 8:30-15:30, כדי להמשיך לעזור לכם לעשות עסקים כרגיל.

אז פשוט שלחו הודעת וואטסאפ למספר:  050-3166204 בכל שאלה או בקשה.

למחלקת רישוי עסקים ושילוט »

ולהצטרפות לאינדקס העסקים הגדול של כפר-סבאהיכנסו לכאן »

כפר סבאים למען כפרסבאים – עיריית כפר סבא תאפשר לבעלי מסעדות ומתחמי מזון בעיר להוציא שולחנות וכיסאות החוצה, ללא כל חיוב

(27.05.20)

חצר השוק

חצר השוק בכפר-סבא

היום, יום רביעי 27.06, הותר למסעדות ולמתחמי מזון לחזור לפעילות שלא במסגרת משלוחי אוכל, לפתוח את שעריהם לציבור הרחב, תחת הנחיות הממשלה ובהתאם לתו הסגול של משרד הבריאות.

עיריית כפר סבא, בהמשך לקמפיין "כפרסבאים קונים בכפר סבא", וכחלק מפעילות למען הסוחרים ובמטרה להקל עליהם לאחר תקופה ממושכת בה היו סגורים – תאפשר למסעדות ועסקי המזון להוציא שולחנות וכיסאות החוצה ללא כל חיוב (אגרת חוץ וארנונה) – עד סוף חודש יולי הקרוב.

ראש העיר, רפי סער: "עיריית כפר סבא מקדמת ומעודדת את המסחר בעיר ופועלת כל העת ובמיוחד בימים אלה, על מנת לסייע לבעלות ולבעלי העסקים המקומיים, שנקלעו למצוקה עקב התפשטות נגיף הקורונה בישראל. במסגרת זו, יצאנו בקמפיין לעידוד הקנייה בעיר, הענקנו זיכוי מארנונה לשלושה חודשים לעסקים בעיר, דחינו את תשלום אגרות השילוט לחודש יוני, פתחנו פורטל לעסקים ואנו מרחיבים את מיזם 'חניות אקספרס פלוס'. ההחלטה לאפשר לבעלי מסעדות לאפשר ללקוחות לשבת מחוץ למסעדה ללא כל חיוב נוסף עד סוף יולי היא נדבך נוסף במסגרת שורה של צעדים רחבים, שכל מטרתם היא לסייע לבעלות ובעלי העסקים בכפר סבא לצלוח את התקופה הקרובה, ואני מאחל לכולנו שנחזור בהקדם לשגרה בטוחה וטובה".

רפי סער

ראש העיר רפי סער

כאמור, בין הצעדים בהם נקטה העירייה בחודשים האחרונים כחלק ממדיניות ראש העיר ועל מנת לסייע לסוחרות וסוחרי העיר: הקמת קו חם, הקמת מרכז סיוע לעסקים, פורטל עסקים באתר העירייה, זיכוי מארנונה לשלושה חודשים בהתאם להנחיות משרד הפנים, דחיית תשלומי אגרת שילוט, קמפיין לעידוד הקניות בעיר, קיום פעילויות עירוניות במרכז העיר, הרחבת מיזם "חניות אקספרס פלוס" המאפשרות חניה למשך 60 דקות ללא הפעלת כל אמצעי תשלום ובחינם.

זריקת עידוד: חניות "אקספרס פלוס" נוספות ברחבי העיר

(13.05.20)

עיריית כפר סבא מוסיפה בימים אלה כ-40 חניות אקספרס חדשות בעיר, בהן ניתן לחנות למשך 60 דקות ללא הפעלת כל אמצעי תשלום.

רחוב ויצמן

רחוב ויצמן (צילומים: עיריית כפר סבא)

צעד זה מתווסף לצעדים נוספים בהם נקטה העירייה בשבועות האחרונים לעידוד המסחר בעיר וכחלק מתמיכתה בבעלות ובבעלי העסקים המקומיים, בהם דחיית תשלום אגרות השילוט וזיכוי מתשלום מס ארנונה לשלושה חודשים.

חניות האקספרס החדשות יתווספו לעשרות חניות אקספרס (המסומנות בכתום-לבן), שהוקמו בעיר לפני מספר חודשים לאורך רחוב ויצמן.

ראש העיר, רפי סער: "עיריית כפר סבא מקדמת ומעודדת את המסחר בעיר ופועלת כל העת על מנת לסייע לבעלות ולבעלי העסקים המקומיים, שנקלעו למצוקה עקב הימים הלא פשוטים העוברים על מדינת ישראל כולה עקב התפשטות נגיף הקורונה בישראל. פיילוט חניות 'אקספרס פלוס' שהשקנו לפני מספר חודשים, נחל הצלחה אדירה ובעקבותיו הגיעו בקשות של סוחרים רבים בעיר להרחבת המיזם, מה שיסייע להם רבות בתקופה זו. אני מאחל לכולנו שנחזור בהקדם לשגרה בטוחה וטובה".

במסגרת הרחבת פרויקט חניות "אקספרס פלוס", יוקמו כאמור עוד עשרות חניות כתום-לבן לאורך רחוב ויצמן וברחובות רוטשילד, ירושלים, בוסל והתעש.

שילוט חנייה אקספרס

חניית אקספרס פלוס

סגן ראש העיר ומחזיק תיק התחבורה, עילאי הרסגור-הנדין: "תגובות תושבי כפר סבא ובעלי העסקים לפיילוט חניות האקספרס היו נהדרות. קיבלנו בקשות רבות להרחיב את הפרויקט, ואנחנו שמחים לעשות זאת עכשיו. בנוסף, אנחנו נמצאים בתנופת הרחבה של רשת שבילי האופניים ברחוב משה סנה, בשביל התוכנה, בקרוב על רחוב ויצמן בחלקו המזרחי. כל אלה יהפכו את ההגעה למרכז העיר לקלה, לטובת תושבי כפר סבא והעסקים, שכה זקוקים להם כעת".

יש לציין עוד, כי כבר לפני מספר שבועות פתחה העירייה בקמפיין ייחודי לעידוד העסקים והקנייה בעסקים מקומיים בעיר, ובהמשך דחתה כאמור את תשלומי אגרת השילוט לעסקים ואת מס הארנונה.

בנוסף, לפני כשבועיים הודיעה עיריית כפר סבא על זיכוי מתשלום הארנונה לעסקים לשלושה חודשים, בהתאם להנחיות משרד הפנים, פרסמה את כל המרכולים המבצעים משלוחים בעיר ובשבוע שעבר פתחה פורטל עסקים עירוני, בשיתוף מרכז השלטון המקומי, בו יכולים כלל העסקים המקומיים להעלות את פרטיהם ולפרסם את בית העסק – כל זאת כחלק ממדיניות עירונית אותה מוביל ראש העיר לעידוד העסקים בעיר כפר סבא.

כפרסבאים למען כפרסבאים

הודעה לעסקים אודות זכאות להנחה בעקבות משבר הקורונה

(11.05.20)

בתאריך 21.04.2020 התקבלה החלטת הממשלה בדבר תקנות ההסדרים למשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2).

בהתאם לתקנות הממשלה כאמור, עיריית כפר סבא מעניקה הנחה בגובה 100% עבור שלושה חודשים (מרץ-מאי) מתשלומי הארנונה לעסקים הנכללים בתקנות הממשלה החדשות.

הנכסים שאינם זכאים להנחה מפורטים בתקנות האמורות מעלה וכוללים בין היתר:

נכסי מגורים, אדמה חקלאית, מבנה חקלאי, בנקים, חברות ביטוח, מקומות למכירת מזון, בתי מרקחת, חנויות אופטיקה, נכסים ריקים, נכס לא ראוי, חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, מעבדות לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, נכסי מדינה, תאגידי בריאות (קופות חולים, בי"ח), נכסים מתוקצבים על ידי המדינה, תאגידי מים.

מצ"ב התקנות לעיונכם »

עסק הזכאי להנחה בהתאם לתקנות, ההנחה מעודכנת באופן אוטומטי כדלהלן:

 1. עסקים זכאים אשר שילמו ארנונה בחודשים ינואר-פברואר, מרץ-אפריל – לא מחויבים בארנונה בחשבון זה (מאי-יוני), ותישאר לזכותם יתרת זכות של חודש אחד שתקוזז משובר הארנונה לחודשים יולי-אוגוסט.
 2. עסקים זכאים אשר שיש להם יתרת חוב קודמת (לא שילמו אחד או יותר משוברי הארנונה הקודמים) – סכום ההנחה מקוזז כנגד יתרת החוב בשובר מאי-יוני.
 3. עסקים זכאים אשר שילמו את התשלום השנתי מראש – תתבצע פנייה על ידי נציגי העירייה לצורך טיפול בזיכוי.
 4. לתשומת הלב, בהתאם להוראות התקנות , זכאי להנחה שלא יפרע את כל חיובי הארנונה לשנת 2020 עד ליום 31/12/2020 תהיה ההנחה בטלה ותתווסף ליתרת חוב הארנונה.
 5. לכל שאלה ו/או הבהרה ניתן לפנות באמצעות הטופס המקוון בירור אודות הנחת קורונה לעסקים או בטלפון 1-700-700-253. לרשותכם טפסים נוספים באתר בקישור כאן »

פורטל העסקים החדש של כפר סבא יוצא לדרך

(04.05.20)

בעל/ת עסק בעיר? עיריית כפר סבא פתחה פורטל עסקים חדש באתר העירייה, בו יכולים בעלות ובעלי עסקים בעיר לקבל חשיפה לעסקיהם.

כפרסבאים למען כפרסבאים

מדובר בפלטפורמה דיגיטלית עירונית בשיתוף מרכז השלטון המקומי, הנותנת במה מקוונת לבעלי העסקים בעיר ומעודדת את הציבור לרכוש ולצרוך שירותים מקומיים.

ראש העיר, רפי סער: "אנו נמצאים בתקופה מאתגרת ולא פשוטה. חלק מהעסקים נקלעים למשבר כלכלי והחלטנו לסייע לבעלי העסקים ולסוחרים בעיר, ולעודד את תושבות ותושבי כפר סבא להגיע אליהם וליהנות משירות מצוין ומיחס אישי. אני מקווה ומאחל כולנו שנוכל לחזור בהקדם לשגרה בטוחה".

הפלטפורמה הדיגיטלית פותחה בשיתוף אגף המחשוב העירוני, מחלקת רישוי עסקים בעירייה וחברת א.ש בינה, ומותאמת לתקנות הממשלה בדבר הקלות למשק הישראלי.

בעלות ובעלי העסקים בעיר מוזמנים למלא טופס הצטרפות מקוון, עם פרטי העסק, כגון כתובת, טלפון, תמונה, קישור לאתר העסק, דף הפייסבוק ועוד. כמו כן יוכלו בעלי העסקים לעדכן בטופס על משלוחים, טייק אווי, שעות פתיחה ועוד.
לאחר אישור הטופס יוצג העסק בדף אינדקס העסקים, ועל גבי המפה הייעודית לעסקים.

בנוסף, מאפשרת עיריית כפר סבא בעלי העסקים בעיר להצהיר על עמידה בתו הסגול למסחר באופן מקוון ונוח, בהתאם להנחיות שאושרו על ידי הממשלה.

מודגש כי המידע המפורסם הינו באחריות העסקים עצמם, והעירייה אינה אחראית לתוכן הפרסום, ולטיב השירות או המוצר הניתן וכי אין בפרסום באתר כדי להוות המלצה כלשהי על עסק.

יש לציין, כי עיריית כפר סבא יצאה כבר לפני מספר שבועות בקמפיין עירוני חדש – לעידוד המסחר בקרב העסקים והקטנים בעיר, תחת הכותרת #כפרסבאיםלמעןכפרסבאים, במסגרתו פורסמו בין היתר סרטונים קצרים בהם מציגים הסוחרים את עצמם ומזמינים את תושבות ותושבי העיר להגיע לבתי העסק, פורסמו כל העסקים המבצעים משלוחים, נפתח קו חם לעסקים, פלטפורמה דיגיטלית ייעודית באתר הקורונה העירוני ובו כל המידע, והוחלט על זיכוי עסקים הנכללים בתקנות הממשלה החדשות מתשלומי הארנונה עבור שלושה חודשים – בהתאם לתקנות הממשלה ולאחר שהעירייה דחתה כבר לפני מספר שבועות את תשלום הארנונה לעסקים עבור חודשי מרץ-אפריל לתחילת חודש מאי.

להצטרפות לאינדקס העסקים »

להצהרה על התו הסגול »

התו הסגול לעסקים בכפר-סבא

(22.04.20)

התו הסגול

בעל/ת עסק נכבד/ה

בהמשך להנחיות שאושרו על ידי הממשלה ב-18.4, מצורף הסבר וכללים מרכזיים של "התו הסגול" לחנויות מסחר.

מודגש כי כל האמור בדף זה הוא לשם הנגשת המידע לציבור ואין בו כדי להוות הנחיה הסותרת את התקנות והכללים שנקבעו בנושא.

הגשת הצהרה לעיריית כפר-סבא:

טופס הצהרת עסק על עמידה בתו סגול »

הענפים שניתן להפעיל בכפוף לקבלת ״תו הסגול״ למסחר:

ציוד מידע ותקשורת, ציוד אודיו ווידאו, מחשבים, ציוד היקפי ,תוכנה וציוד תקשורת, טקסטיל, כלים ממתכת, צבעים וזכוכית, שטיחים, מרבדים וחיפויי קיר ורצפה, רהיטים, מוצרי חשמל וגז ביתיים, כלי בית וכן מוצרים אחרים לבית (למעט צעצועים ומשחקים), חפצי תרבות ופנאי, ספרים, עיתונים, ציוד משרדי וצורכי כתיבה, ציוד ספורט ואופניים, כלי נגינה, מוזיקה וסרטים על גבי מדיה, אביזרים רפואיים, מכבסה, מתפרה וסנדלריה.

תהליך קבלת "התו הסגול״ למסחר:

חנויות אלה יידרשו להגיש לרשות הרישוי הצהרה של בעל העסק, כי הוא עומד בתנאים שנקבעו ובכפוף לכך יוכלו לפעול כלהלן:

 1. הגשת הצהרה חתומה לרשות המקומית – לחצו כאן
 2. מינוי עובד אחראי קורנה, המפקח ואחראי על יישום ההוראות
 3. הקפדה על שמירת היגיינה לרבות חיטוי משטחים פנימיים
 4. הקפדה על מחיצה בדלפק העסק המונעת העברת רסס בין לקוח למוכר
 5. הקפדה על מרחק של שני מטרים בין 2 אנשים, סימון מקומות לעמידה בתורים ושילוט בנושא
 6. ויסות כניסה המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ–2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה, בחנות שגודלה מעל 100 מ"ר – לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ–4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.
 7. חלה חובת לבישת מסכה בהתאם לתקנות.
 8. המעסיק או מטעמו חייב לתשאל את הנכנסים לעסק את השאלות הבאות: האם אתה משתעל? האם חום גופך מעל 38 מעלות או היה לך חום כאמור בשבוע האחרון? האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים? אסורה הכניסה למי שלא השיב בשלילה על כל השאלות.
 9. המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני, ככול האפשר. אסורה כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות ומעלה.

עמידת העסק בכללי ה״תו הסגול״ תהיה באמצעות רגולציה עצמית. ככל שהעסק עומד בכללים שנקבעו הוא יוכל לחזור לפעילות באופן מיידי ללא צורך בקבלת אישור.

הפרה של הכללים כרוכה בעבירה פלילית וחזרה למגבלות הקודמות.

*נקבע כי הפעלה של עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית וכן כעבירה מנהלית שניתן להטיל בגינה קנס.

*ניתן יהיה לבצע משלוחים מכל החנויות, ואיסוף עצמי מכל החנויות הפתוחות על פי התקנות.

הפעלה של עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית וכן כעבירה מנהלית שניתן להטיל בגינה קנס.

*המידע בדף זה נכון לתאריך 21.4.2020.

להנחיות באתר משרד האוצר »

להנחיות באתר משרד הפנים »

עיריית כפר סבא תעניק זיכוי מארנונה לעסקים, בהתאם לתקנות הממשלה

(22.04.20)

בשורה לעסקים בכפר סבא: עיריית כפר סבא תזכה עסקים הנכללים בתקנות הממשלה החדשות מתשלומי הארנונה עבור שלושה חודשים. הזיכוי מתשלום הארנונה עבור חודשים אלה ייעשה באמצעות זיכוי בחשבונות הקרובים, בהתאם לתקנות הממשלה החדשות, כפי שנקבעו אתמול (יום ג').

תקנות הממשלה החדשות, שפורסמו אמש על ידי שר הפנים אריה דרעי, קובעות כי רשויות מקומיות יוכלו להעניק פטור מארנונה לעסקים עבור שלושה חודשים או לפרוס את מתן ההנחה על פני שנת 2020.

עיריית כפר סבא דחתה כבר לפני מספר שבועות את תשלום הארנונה לעסקים עבור חודשי מרץ-אפריל לתחילת חודש מאי.

במטרה לקצר הליכים עבור בעלי העסקים, לסייע להם ככל הניתן בתקופה מאתגרת זו, ולאפשר להם לקבל זיכוי מהיר עבור תשלומי הארנונה, החליטה העירייה לזכות את העסקים מתשלום הארנונה בחשבונות הארנונה הקרובים.

יש לציין, כי תקנות הממשלה החדשות קובעות אילו עסקים זכאים לקבלת הפטור ואילו אינם זכאים. הנכסים שאינם זכאים לפטור הינם, בין השאר, מבנה מגורים, אדמה חקלאית ומבנה חקלאי, בנקים, חברות ביטוח, בתי מרקחת, חנויות אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה במכירת מוצרי היגיינה, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, נכס שהמחזיק בו הוא המדינה/גוף מתוקצב/חברה ממשלתית/תאגיד בריאות ועוד (בהתאם למפורט בתקנות).

פורטל העסקים של השלטון המקומי

(16.04.20)

פורטל עסקים

עצמאים יקרים,

מרכז השלטון המקומי הקים פורטל מיוחד למענכם, המכיל מידע חשוב הנדרש לכם בתקופה זו, כגון קו פתוח לייעוץ, סרטוני הדרכה, מידע על הלוואות והקלות לעסקים ועוד.

לכניסה לפורטל לחצו כאן »

עדכון בדבר מענק לעצמאים לתקופת הקורונה

(13.04.20)

שירות חדש של רשות המסים מאפשר לעסקים אשר מחזור הפעילות שלהם נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה, להגיש בקשה למענק ייחודי דרך האזור האישי באתר רשות המסים.

למצגת הסבר והדרכה לחצו כאן »

להגשת הבקשה באתר רשות המסים »

רשימת מרכולים ועסקים בכפר-סבא אשר מבצעים משלוחים 

עיריית כפר-סבא, באמצעות מחלקת רישוי עסקים באגף הנדסה, מפרסמת רשימת בתי העסק אשר מבצעים משלוחים לתושבים.

עסקים נוספים אשר מעוניינים להצטרף לרשימה, מוזמנים ליצור איתנו קשר באמצעות כתובת המייל meitallv@ksaba.co.il .

*המידע עדכני ליום 10.04.2020

**מודגש כי המידע המפורסם הינו באחריות העסקים עצמם, והעירייה אינה אחראית לתוכן הפרסום, ולטיב השירות או המוצר הניתן וכי אין בפרסום באתר כדי להוות המלצה כלשהי על עסק.

שם העסק

כתובת

טלפון

א.מ.ש. מוצרי בשר

שאול המלך 15

09-7656128

אטליז ביטון

יחזקאל 5

052-2222513

אטליז דני

ויצמן 125

052-6035359

אטליז מנשה

תל חי 40

09-9740923

הקצביה של טובייה

ירושלים 30

077-4045126

מיט ארט

התע"ש 10

09-7657654

סוד הבשר

דרך השרון 12

1-700-500-331

סופר דליקטס הבשר

יציאת אירופה 10

09-7681855

עגלי המרכז

התעש 14

09-9739100

ממכר דגים זדה רונן

ויצמן 125

09-7660936

שם העסק

כתובת

טלפון

בורגרים

גלגלי הפלדה 5

*4999

בלאק בורגר

ויצמן 301

09-7671040

בפאלו

ויצמן 43

09-7406711

ג'אפניקה

ויצמן 207

*3636

ג'פסי

ויצמן 111

09-7712298

גומבה

עתירי ידע 2

*6508

דומינוס פיצה

ויצמן 18

1-700-555-050

הבית

התע"ש 23

09-7400104

זוזוברה

ויצמן 207

09-9577077

חומוס שוק

ויצמן 207

09-8331675

טבע אוכל

ויצמן 140

077-4504201

לה פרינה

אנג'ל 80

054-9228080

מוצ'ה כ"ס

התעש 20

09-9677446

מיט אנד רול

ששת הימים 53

09-7431793

מסעדת מג'די

שרת משה 24

09-7672907

נגיסה

התע"ש 14

09-7679202

עוף אקספרס

ויצמן 24

052-8372887

פיאנו פיאנו

ויצמן 207

09-7688766

פיצה דומינוס

רפפורט 3

1-700-555-050

פיצה האט

ויצמן 47

1-700-506-070

פיצה השף

תל חי 31

09-7662593

פיצה טו קינגס

ויצמן 43

09-7420941

פיצה ירושלמית

אנג'ל 80

09-7797527

פיצה ליגה

בקעת בית נטופה 25

09-7681181

פיצה מאסטרו

רוטשילד 57

09-7720777

פיצה ניסים

ירושלים 33

09-7673332

פיצה פליני

הנביאים 36

1-700-700-141

פיצה פרגו

רוטשילד 43

09-7681234

פיצה שמש

ויצמן 57

09-8907772

פיתה גריל

ויצמן 43

054-7225542

פסטה דלה קזה

התעש 14

03-5474893

פרפקט

התע"ש 20

09-7664465

צ'וקה כ"ס

כצנלסון ברל 20

09-7676006

קמפאי

עתירי ידע 2

*6288

קפה לנדוור

רפפורט 3

09-7925040

רולדין

רפפורט 3

09-7745054

שווארמה נונה

ששת הימים 42

09-7601194

שגב קונצפט

עתירי ידע 2

09-9544778

שניצל של כושי

התע"ש 26

050-2277997

שם העסק

כתובת

טלפון 

ברכת יצחק

ירושלים 30

054-6415100

ירקות אורן

ויצמן 175

09-7679054

ירקות אמנון

ויצמן 119

09-7679293

ירקות גרשון

ירושלים 6

09-7658898

ירקות דין שלום

רוטשילד 84

09-7678539

ירקות סמבל משה

ויצמן 110

09-7674022

ירקות צברי לירן

סוקולוב 2

052-6422280

מורד כרמלה

ויצמן 136

050-7652287

פרי וירק ישר מהשדה

הכלנית 2

09-7400811

תנובת החקלאי

תל חי 30

074-7492010

שם העסק

כתובת

טלפון

בית מאפה ליאור

רוטשילד 43

09-8341088

בית מאפה ליאור

רוטשילד 31

09-8879784

ג'ליס

התע"ש 20

09-7670133

ג'ליס

התע"ש 20

09-7670133

דודו אוטמזגין

ויצמן 72

09-7677083

לחם הכפר

ויצמן 130

052-6684888

ליאור קינוחים

התע"ש 14

09-7676365

מאפיית המשפחה

טשרניחובסקי 24

09-9635473

שם העסק

כתובת

טלפון

"מיני מיני מרקט"

יבנה 17

052-7444218

super ben

גלר זאב 12

09-7456310

אופן סטור

ויצמן 40

054-6677780

באבא שופ

טשרניחובסקי 24

054-4448764

בית הגבינות

ויצמן 125

09-7661160

המתוקייה

אנג'ל 80

054-6588991

הראל מרקט

הנביאים 11

053-6261362

ויקטורי

אנגל 80

074-7157211

חומוס כספי

ויצמן 125

09-8786828

טסה

הסדנא 6

050-7445502

יוחננוף

עתירי ידע 1

09-7426045

יום ולילה

ויצמן 153

053-4590000

יינות ביתן

השיטה 4

1-700-550-550

כוכב השרון

המעפילים 13

09-7444422

לה בוטה

ויצמן 182

09-7683230

מאי טנא זול

רוטשילד 84

09-7672482

מאי מרקט

סוקולוב 1

050-4001325

מגה בעיר

כצנלסון ברל 20

09-7668039

מיני מיני מרקט

יבנה 17

052-7444218

מעדניית סמאק

שרת משה 24

054-6854880

מרכול איתן

השחר 10

052-6386635

מרכול איתן

ויצמן 131

09-7672964

מרכול אקשם יצחק

ויצמן 189

052-6694126

מרכול אקשם סאלם

קורצ'ק 2

09-7486391

מרכול חכמון ויקטור

ויצמן 134

054-7660936

מרכול יצחק גומלי

פרוג שמעון 1

09-7455437

מרכול סרודי

הנביאים 11

09-7672426

נומילי

סוקולוב 3

09-7662616

נימניס

ויצמן 87

050-2524447

ניצת הדובדובן

אנגל 80

09-9577643

נרוונה

ויצמן 57

054-7484444

סופר הראל

ויצמן 172

09-7654799

סופר זול מוטי

התחייה 22

09-7673646

סיטונאות א.מ

ויצמן 110

09-7664376

פנינת הכפר

רופין 2

09-7657711

קיוסק אריק

ויצמן 151

052-2255577

קרל ברג

ויצמן 103

09-7688866

קשת טעמים

דרך השרון 12

09-8612200

רמי לוי

גלגלי הפלדה 5

09-7795461

רשת קואופ

אשכול לוי 8

09-7674667

שאולי מרקט

גאולה 28

077-8101333

שופרסל

הגליל 58

09-7678414

שופרסל

רפפורט 3

09-8651302

שוק העיר

הורביץ אלי 16

09-7663010

שיר מרקט

ויצמן 186

09-7674239

שם העסק

כתובת

טלפון

דרך השמש

ויצמן 121

054-2473153

כוחלני צנוברים

ויצמן 87

09-7664333

פיצוחי זוארץ

ויצמן 134

054-4377824

צפניה פיצוחים ותבלינים

ויצמן 125

050-4595040

קליית חממה

ויצמן 137

054-9608809

קליית חממה

גלגלי הפלדה 5

054-9608809

קליית שפע טבע

ויצמן 93

052-6453366

תבליני מור וקינמון

הנביאים 36

052-8368878

הנחיות לבעלות ובעלי עסקים בנושא רישוי עסקים

(01.4.20)

משרד הבריאות מפרסם הנחיות עדכניות:

כלים וקישורים חשובים לעסקים

עיריית כפר-סבא פתחה מוקד סיוע לעסקים קטנים ובינוניים

(24.3.20)

עיריית כפר סבא פתחה מוקד סיוע ייעודי וייחודי לעסקים קטנים ובינוניים בעיר, שמטרתו לרכז את כל המידע עבור העסקים במקום אחד, ולאפשר לבעלות ובעלי העסקים לקבל הכוונה מול האפשרויות העומדות לפניהם במסגרת משרדי הממשלה השונים.

מוקד הסיוע החדש יופעל באמצעות אגף ההכנסות העירוני, בימי א'-ה' בין השעות 08:00-15:00, וזאת לאחר שרוכז כל המידע הרלוונטי לעסקים אלה  מכלל אתרי משרדי הממשלה, לרבות משרדי הכלכלה, פנים, אוצר וכן בגופי ממשלה, כגון ביטוח לאומי, רשות המיסים וכדומה.

ראש העיר, רפי סער: "עיריית כפר סבא עומדת לרשות כל תושביה והעסקים בעיר בכל נושא בתקופה הלא פשוטה בה אנו חיים כיום. התפשטות נגיף הקורונה וההגבלות החדשות המוטלות על כולנו, מהווים אתגר לכל אחת ואחד ומעמידים קשיים בפני המשק בכלל, העסקים בכפר סבא וכלל התושבות והתושבים. נמשיך ונסייע לכל מי שנזקק ואני מקווה כי נוכל לחזור במהרה לשגרה".

מטרת מוקד הסיוע החדש שנפתח הוא לתווך בין בעלות ובעלי העסקים לבין משרדים וגופי הממשלה השונים, על מנת להקל על בעלי עסקים קטנים ובינוניים ולכוון אותם למי עליהם לפנות בנוגע לזכויותיהם, זכויות עובדיהם, הלוואות או לאופן הפעלת העסק.

עסקים המבקשים לקבל את המידע, יכולים להתקשר לטלפון 09-7649334 בשעות הפעילות שצוינו, ועיריית כפר סבא תעמוד לרשותם.

יש לציין, כי מוקד הסיוע מצטרף לקו החם שפתחה העירייה בנושאי חינוך, רווחה ועסקים, כמו גם לאתר ייעודי בנושא הקורונה וערוץ טלגרם עירוני, בו עולים מידע ועדכונים שוטפים, כמו גם סרטונים, פעילויות, תכנים לכל הגילים ועוד, ואולפן כפר סבא Live בפייסבוק העירוני, שהחל לפעול השבוע.

להציג עוד

עיריית כפר-סבא דוחה את תשלומי הארנונה לעסקים בעיר

בעלות ובעלי עסקים יקרים, שימו לב! עיריית כפר-סבא דוחה את תשלומי הארנונה, והדחייה תיעשה באופן קולקטיבי. 

להלן שאלות ותשובות בנושא:

שאלה: האם ניתן לדחות את תשלום הארנונה?

תשובה: ניתן לדחות את תשלום הארנונה לעסקים בלבד בגין חודשים מרץ-אפריל לתאריך 01.05.2020  ללא ריבית ובתוספת הצמדה בלבד.

שאלה: האם לצורך דחיית התשלום עליי לפנות בבקשה פרטנית?

תשובה: אין צורך בפנייה אקטיבית לצורך דחיית התשלום. הדחייה תתבצע באופן קולקטיבי לכלל העסקים.

שאלה: שילמתי כבר את החשבון בגין חודשים מרץ-אפריל, האם ניתן לקבל זיכוי כספי?

תשובה: לא ניתן לקבל זיכוי כספי עבור תשלום ארנונה ששולם.

שאלה: האם ניתן לבטל / למחוק את חיובי הארנונה?

תשובה: על-פי החוק והנחיית משרד הפנים לא ניתן לבטל / למחוק את חיובי הארנונה.

שאלה: האם ניתן לפרוס את תשלום הארנונה לחודשים מרץ-אפריל לתשלומים ?

תשובה: ניתן לפרוס את תשלום מרץ-אפריל עד מקסימום 8 תשלומים באמצעות הוראת קבע / שיקים. פריסת התשלומים תעשה בתוספת ריבית בכפוף להוראות הדין.

שאלה: האם ניתן לקבל פטור מתשלום הארנונה בחודש בו העסק לא עבד בעקבות המשבר?

תשובה: פרטי הזכאות להנחת פטור נכס ריק (תנאים מצטברים):

 • הנכס ריק מכל חפץ ואדם ואין עושים בו שימוש לתקופה של מינימום חודש ימים ברציפות ועד מקסימום של 6 חודשים במצטבר.
 • הפטור ניתן לתקופה מינימלית של חודש ימים ועד 6 חודשים במצטבר.
 • הנכס בבעלות מבקש הפטור/ בעלי הנכס מאשרים שימוש בזכות זו.
 • הפטור ניתן פעם אחת בחיי נכס.
 • על הבעלים להגיש את הבקשה בתחילת התקופה המבוקשת באמצעות טופס מקוון בקישור הבא

  המסמכים הנדרשים:

   

 • פטור נכס ריק ניתן בדיעבד בתום התקופה בה הנכס היה ריק או לאחר 12 חודשים לפי המוקדם מבניהם.
 • בסוף תקופה בה הנכס היה ריק, יש להגיש למחלקת השומה, את המסמכים הבאים:
 • דו"ח צריכות ממפעל המים בגין התקופה בה הנכס היה ריק.
 • דו"ח צריכות חשמל בגין התקופה בה הנכס היה ריק.
 • תצהיר עו"ד או רו"ח עם פירוט על כך שהנכס עמד ריק ולא היו הכנסות מהשכרתו בתקופה זו, תוך פירוט מדויק של תקופת הפטור המבוקשת, קרי ממתי עד מתי הנכס עמד ריק.

שאלה: אני שוכר מבנה מהעירייה ולא עושה בו שימוש כעת בעקבות הוראות משרד הבריאות. האם ניתן להקפיא את דמי השכירות?

תשובה: כל מקרה ייבחן לגופו ובהתאם להסכם בין העירייה לבית העסק.

פניות בנושא זה יש להעביר למייל: i-gvia@ksaba.co.il

 

 

להציג עוד

שאלות ותשובות לבעלי ובעלות עסקים

מתוך אתר "משרד הכלכלה והתעשייה", מעודכן ליום 18.3.20

קישור לאתר

מי יכול לעבוד?

 • המגזר הפרטי יעבוד במתכונת מצומצמת עם הגבלה ל-30% מכוח האדם בו זמנית.
 • עסקים עם עד 10 עובדים לא צריכים לצמצם את מצבת כוח האדם, בתנאי שיקפידו על הוראות משרד הבריאות של שמירת מרחק של 2 מטר.
 • שירותים חיוניים ימשיכו לפעול במתכונת מלאה, כולל מרכולים, ובתי מרקחת, וכל שרשרת האספקה של מוצרים חיוניים. 

לאילו סוגי עסקים אסור לפעול?

מתוך הנחיות משרד הבריאות: החל מתאריך 15.03.2020, עסקים אלו יישארו סגורים:
 • קניונים (למעט מרכולים ובתי מרקחת, מקומות שמוכרים מזון שלא לצריכה במקום)
 • דיסקוטקים, ברים, פאבים ובתי אוכל ובכלל זה בתי אוכל בבתי מלון (למעט הפעלת בתי אוכל שיספקו מזון שלא לצריכה במקום)
 • אולמות אירועים
 • חדרי כושר ובריכות שחיה, פארקי מים, גן חיות, ספארי, פינות חי
 • מקוואות (גברים), בית מרחץ
 • בתי קולנוע, תיאטרון ומוסדות תרבות אחרים
 • מתקני שעשועים ולונה פארק
 • עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם (לפי צו רישוי עסקים: טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף, מספרה, כתובות קעקע, ניקוב חורים בגוף האדם)
 • מקומות לעריכת מופעים וירידים
 • כלי שיט ציבורי
 • רכבל
 • אתרי מורשת

כל שאר העסקים יוכלו להישאר פתוחים תוך שמירה על התנאים הבאים:

 • חל איסור על כל התכנסות של מעל 10 אנשים (חוץ ממרכולים, שם אין מגבלת כמות)
 • איסור מוחלט על הגעת חולים למקום העבודה
 • חל איסור גורף על קיום כנסים בינלאומיים בישראל

שאלות נוספות לגבי מקומות עבודה:

האם חנויות מסחר שהן על הרחוב או מתחמי קניות פתוחים יכולות להמשיך ולפעול?
כן, חנויות שממוקמות על הרחוב או במתחמים פתוחים שהם לא קניונים, יכולות להמשיך לפעול.
 
האם יש מגבלות על מספר אנשים בסופרים?
אין מגבלה על מספר האנשים שיכולים להימצא בסופר.
 
האם קייטרינג יכול להמשיך לפעול?
קייטרינג מוגדר כמפעל חיוני, ולכן יכול לפעול.
 
האם מספרות נחשבות טיפול לא רפואי בגוף האדם?
כן ועל כן צריכות להישאר סגורות.
 
מה לגבי פיזיותרפיה, מסאז', מה נחשב רפואי ומה נחשב לא רפואי?
טיפול לא רפואי בגוף האדם הוא לפי צו רישוי עסקים, שם מופיעים העיסוקים הבאים: טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף, מספרה, כתובות קעקע, ניקוב חורים בגוף האדם.
 
בחללי עבודה משותפים – על מי מוטלת אחריות לשמירה על הכללים, על הדיירים או על בעלי הנכסים?
האחריות בחללי עבודה משותפים היא על מנהלים של העסקים או הארגונים ששוכרים משרדים בחלל המשותף. אם אין מנהל, אז בעל הנכס הוא האחראי.

מה עושים עם העובדים?

עקב ירידה זמנית בהכנסות אין לי איך להמשיך לשלם לעובדים שלי, מה האפשרויות העומדות בפניי?
על מנת להקל על ההוצאות בתקופה זו, בעל העסק רשאי להוציא את עובדיו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) ובכך עובדיו לא יאבדו את זכויותיהם במסגרת יחסי עובד-מעביד. המוסד לביטוח לאומי הודיע כי עובדים שנדרשים על ידי המעסיק לצאת לחל"ת למשך 30 יום ומעלה, זכאים לדמי אבטלה החל מהיום הראשון לחופשה בפרוצדורה מקוצרת.
העובדים רשאים לקבל דמי אבטלה גם אם לא ניצלו את כל ימי החופש שלהם. 
פרטים מלאים על תנאי הזכאות לאבטלה והנחיות באתר הביטוח הלאומי.
 
המעסיק נדרש למלא עבור העובד לצורך קבלת דמי אבטלה:
 • אישור על תקופת העסקה ושכר (בל/1514) – יש למלא טופס זה עבור כל עובד. אם מדובר בעובד בחל"ת המעסיק צריך לציין שהיציאה לחל"ת היא בעקבות התפרצות הנגיף. כמו כן יש לציין את תאריך היציאה לחל"ת ואם התקופה לא ידועה – יש לרשום שתאריך סיום החל"ת אינו ידוע.
 • טופס 100 לכל העובדים – המעסיק נדרש לשדר טופס 100 עבור כל העובדים. טופס 100 הוא ריכוז תלושי השכר הכולל הפרשי שכר ושכר נוסף. שידור טופס 100 ניתן לבצע מכל מערכת שכר.

מהן ההקלות לעסקים?

 • ארנונה עסקית – דחייה בחודש של תשלומי הארנונה העסקית
 • מים – דחיה בתשלומי מים
 • חברת חשמל – גמישות לגבי מקרים פרטניים של לקוחות שלא יכולים לשלם
 • תשלומים לספקי הממשלה – הקדמת תשלומים לכלל ספקי הממשלה מיד עם אישור החשבונית
 • מע"מ – דחייה של מועד הדיווח והתשלום למע"מ חד חודשי ל-26.3 ודו חודשי ל-27.4

האם ניתן לדחות את הדיווח של מקדמות וניכויים למס הכנסה?

לא חל שינוי במועדים לדווח ולתשלום מקדמות וניכויים למס הכנסה. עם זאת, מנהל רשות המיסים הנחה את מנהלי המשרדים בכל מערכי המס לפעול בהתחשבות מרבית ולתת מענה פרטני לעסקים שנקלעו לקשיים בשל המצב.

כמו כן, אם בעל העסק סבור ששיעור המקדמה שנקבע לו גבוה יותר מסכום המס שיגיע ממנו בשנת המס, למשל בעקבות ירידה משמעותית בהכנסות הצפויות של העסק בשל השפעות הנגיף
, הוא זכאי לפנות לפקיד השומה באזור העסק בבקשה מנומקת להקטנת שיעור המקדמה. 
בקשה מנומקת בעניין זה יש להגיש לפקיד השומה באמצעות טופס בקשה לביטול / הקטנה מקדמות ולצרף מסמכים להוכחת הטענה.
בתאריך 16.3.2020 המוסד לביטוח לאומי הודיע על שורה של הטבות והקלות עקב המשבר:
 • דחייה של תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות של חודש אפריל. 
 • פריסת התשלום הדחוי של חודש אפריל. 
 • הקפאה מוחלטת של פעולות האכיפה כולל אי הטלת עיקולים חדשים ודחיית הטיפול בעיקולים קיימים.

בנוסף חשוב לזכור כי, עובד עצמאי יכול לבקש מביטוח לאומי לחשב מחדש את המקדמות הרבעוניות של דמי הביטוח אם חלו שינויים בהכנסותיו:

 • את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשה לתיקון מקדמות
 • ניתן להגיש בקשה כזו עד 4 פעמים במהלך השנה
 • יש לצרף לבקשה מסמכים/אישורים המראים כי מתקיימים אחד התנאים הקבועים בתקנות לשינוי המקדמות:
  • קיימים נימוקים כי הכנסתו של המבוטח גדלה או קטנה ב- 10% לפחות מהכנסתו ששימשה יסוד לחישוב המקדמה.
  • נתקבלה שומה לשנת המס שקדמה לשנה השוטפת.
  • שינוי מקדמות במס הכנסה- מקדמת מס הכנסה הוגדלה או הוקטנה בשיעור של 10% לפחות.
  • שינויים במחזור העסקאות- שינויים ריאליים במחזור העסקאות בתקופה של שלושה חודשים רצופים בשנה השוטפת, בשיעור של 20% לפחות לעומת מחזור העסקאות באותם שלושת החודשים בשנה הקודמת. 

רשת ביטחון לעסקים

יינתן מענק לעצמאים בגין ירידה צפויה בהכנסות בשנה הקרובה בעקבות התפשטות הנגיף וההאטה הכלכלית. התנאים ואופן הגשת הבקשה יפורסמו לציבור בהקדם.
יש עצמאים שזכאים לקבלת דמי אבטלה?
צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972 קובע שבסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים, עובדים עצמאים ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי. הפרטים המלאים מופיעים בתוספת הראשונה של הצו.
 • מורי דרך – מורה דרך עצמאי שאין בבעלותו "רכב אשכול". צריכים לצרף טופס 856 או 857 מהגורם מולו עבדו (כגון סוכנות נסיעות). זהו טופס הדיווח של סוכני הנסיעות למס הכנסה אודות העבודה שלכם ובאמצעותו הוא מנכה במקור את דמי הביטוח והבריאות עבורכם (יש חובה חוקית לספק את הטופס). במידה וקיים סירוב מצד הגורם שסופקה לו עבודה למסור את טופס 856 או 857, יש לצרף לתביעה צילום קבלות תוך ציון תאריכים מסודרים בהם בוצעה העבודה לכל קבלה ופרטים מלאים של מקום העבודה. ביטוח לאומי ישלם לכם מקדמות על חשבון דמי האבטלה ובמקביל ייערך בירור מול אותו גורם על מנת לוודא שאכן מעמדכם הוא שכיר לפי חוק הביטוח הלאומי. כמו כן, יש לצרף טופס הצהרה משותפת – יש להגיש טופס הצהרה משותפת של מורה הדרך עם אגודת מורי הדרך או ארגון מורשת דרך בנוגע לתאריך הפסקת העבודה ומשך תקופת האבטלה הצפויה. אם תקופת האבטלה נמשכת מעבר לתקופה שהוצהרה יש צורך להגיש הצהרה חדשה.
 • מדריכים, מרצים ומורים – מדריכים, מרצים ומורים, שעובדים כעצמאיים, ומקום עבודתם הפסיק את הפעילות בעקבות המשבר, יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה. כל מורה, מדריך או מרצה שעובדים כעצמאיים ועוסקים בהדרכה או לימוד תחת הסכם עבודה של לפחות 3 חודשים או סדרה של לפחות 7 שיעורים או הרצאות. לדוגמה: מרצים באוניברסיטאות ומכללות, מדריכי ספורט במכונים, מורים בקורסים, מדריכי חוגים במתנ"סים וכדומה. צריכים לצרף טופס 856 או 857 או קבלות (ראה בתנאים של "מורי דרך")
 • אמנים – אמנים שמקום עבודתם הפסיק את הפעילות בעקבות המשבר, יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה. אמנים שעוסקים בהופעה אמנותית או בידורית כמו הנחיה במופע, משחק, שירה, דקלום, הקראה, נגינה, ניצוח, ריקוד, פנטומימה, לוליינות וקוסמות. כולל הופעה בכל אחד מאלה לצורך הקלטה או צילום (חוץ ממקרים של הקלטה או צילום לצרכי פרסומת). עבודת אומנות לצורך כך, היא עבודה תחת הסכם של לפחות 3 חודשים בתחומי האמנות שפורטו, או תחת הסכם לסדרה של לפחות 5 הופעות ב-12 חודשים. צריך לצרף אישור מהמקום שבו הופעת, הכולל פירוט של חודשי העסקה וגובה השכר החודשי והצהרת אומן התובע דמי אבטלה (בל/1516) עם פרטי התקופה שעבדת, המקום שבו עבדת וסיבת הפסקת העבודה.
אם במהלך תקופת הזכאות לדמי האבטלה תקבלו הצעת עבודה מזדמנת ותבצעו אותה – חובתכם להודיע על תאריכי העבודה לביטוח לאומי או לשירות התעסוקה: אם תודיעו לביטוח הלאומי – סכום ההכנסה ינוכה מסך דמי האבטלה שמגיעים לכם, ואם תודיעו לשירות התעסוקה – בקשו שלא ירשמו אתכם כדורשי תעסוקה בתאריכים הספציפיים שבהם עבדתם.

שאלות בנושא מימון, אשראי ובנקאות 

בעקבות התפשטות הנגיף חלה ירידה חדה בהכנסות שלי, כיצד המדינה יכולה לסייע לי?
 
מענק: יינתן לעצמאים מענק בגין ירידה צפויה בהכנסות בשנה הקרובה בעקבות התפשטות הנגיף וההאטה הכלכלית. התנאים ואופן הגשת הבקשה יפורסמו לציבור בהקדם.
 
הלוואה: הקרן להלוואות בערבות מדינה מעמידה מסלול מיוחד בהליך מזורז לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו מההשלכות של המשבר במסגרת המסלול הייעודי יועמדו הלוואות באמצעות הבנקים בשיעור מוגדל של ערבות המדינה ובטחונות נמוכים.
תנאי המסלול לנפגעי התפרצות הנגיף:
 • אפשרות לדחיית החזרים בחצי שנה ממועד העמדת ההלוואה (גרייס)
 • ערבות מדינה מוגדלת בשיעור של 85% (במקום 70%)
 • ביטחונות נמוכים עד 10% מגובה ההלוואה (במקום 25%)
 • פריסה של עד 5 שנים בהחזרי ההלוואה
 • הליך מזורז לקבלת אישור מהבנק – מקסימום 9 ימי עבודה
 • פטור מתשלום אגרת בדיקה כלכלית במסלול הרגיל ע"ס 250 ₪
 • סכום ההלוואה עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי, הגבוה מבניהם
ניתן להגיש בקשות עצמאיות להלוואה באמצעות הגופים שנבחרו כמתאמים של הקרן. 
ההלוואה מותנית בהגשת הצהרה חתומה בפני עו"ד, המפרטת את הקשר התוצאתי בין צרכי התזרים שהוצגו להתפרצות הנגיף.
 
מהו גובה הריבית על ההלוואה במסלול המיוחד בקרן בערבות מדינה?
ההלוואות ניתנות בריבית עפ"י שיקולי הבנק. עם זאת, הבנקים התבקשו על ידי המדינה לוותר על העמלה שרשאית לגבות וכן לקבוע שיעורי ריבית נמוכים ככל שניתן על ההלוואות. 
 
מי יכול לסייע בהגשת בקשה להלוואה בערבות מדינה ולקרנות אחרות?
יועצי מעוף ברחבי הארץ יסייעו לכם בהגשת בקשות להלוואה, בהכנת התוכנית העסקית, במילוי הטפסים ובהגשת המסמכים לבקשה במסגרת התוכנית ליווי למימון.
העלות לנפגעי המשבר היא סמלית ובהנחה של 90% מהעלות הקבועה בתוכנית.
העסקים יוזמנו לפגישת מיפוי צרכים מקדימה במעוף בעלות של 120-240 ש"ח (בהתאם לגודל העסק).
 
העלות לנפגעי הקורונה היא סמלית – רק 117 ש"ח כולל מע"מ
תנאים לקבלת ההלוואה והסיוע: על מנת לקבל את הסיוע נדרש העסק להציג קשר בין הקשיים התזרימיים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות הנגיף.
 
כיצד הבנק עוזר לי אם נקלעתי לקשיים תזרימיים בעקבות התפשטות הנגיף?
בכל ההלוואות שהועמדו במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה עד ליום 14 במרץ 2020, הבנק יוכל לאשר דחייה חד פעמית מצטברת של עד 3 חודשי גרייס על תשלום קרן ההלוואה לעסקים שנקלעו לקשיי תזרים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף. ניתן לבקש זאת בפנייה ישירה לבנק שדרכו התקבלה ההלוואה.
כמו כן, בתאריך ה-15.03.2020, הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל אישר לבנקים להגדיל ללקוח את מסגרת האשראי (אוברדראפט) באופן חד צדדי, באותם תנאים בהם ניתנה המסגרת הקיימת, ובכך להקל על לקוחות שיקלעו לקשיים תזרימיים, או שעלולים לחזור להם שיקים מחוסר כיסוי. בנק שיעשה זאת יציג ללקוח מסמך המתעד את הגדלת המסגרת, גובה המסגרת החדשה ושיעור הריבית שיחול עליה.
מלבד זאת, בנקים רבים מציעים הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, שנקלעו לבעיית נזילות עקב המצב – במסגרת הקרן לעסקים קטנים שמפעילה המדינה (כאמור לעיל), ובתוכניות עצמאיות ייעודיות שבנקים יצרו לטובת עסקים.
 
על מנת למנוע מצב של כניסה להגבלת חשבון או צ'קים חוזרים. מומלץ לבדוק את כל הוראות התשלום ולוודא כי יש כיסוי מספיק לכלל התשלומים הצפויים. במידה ולא, כדאי לבחון עם הבנק אפשרויות של הגדלת מסגרת אשראי או לקיחת הלוואה דרך הקרן בערבות מדינה או ישירות מול הבנק, או הגעה להסדר לדחייה או פריסה של תשלומים. אם לא תעשו זאת זה עלול להוות פגיעה חמורה בעסק גם לאחר היציאה מהמשבר.   

רשויות מקומיות

אילו הטבות ניתן לקבל מהרשויות המקומיות בעקבות התפשטות הנגיף?
שר הפנים אישר לכל הרשויות המקומיות לדחות את תשלום הארנונה ל-1 במאי. בנוסף, רשויות מקומיות רבות כבר פרסמו שורה של הקלות והטבות לבעלי עסקים ברשות. ניתן למצוא מידע נוסף באתר "המיזם הלאומי 265" ובאתרים ו/או דפי הפייסבוק של הרשויות המקומיות.
להציג עוד

הנחיות לציבור מיום 16.3.20

הנחיות חדשות לציבור – 16.03.2020 – 21:00:

▪ המגזר הציבורי, כולל השלטון המקומי, יעבור לעבוד במתכונת חירום החל מיום רביעי בבוקר. עובדים שיוצאו לחופשת פסח מוקדמת, יצאו לחופשה על חשבון ימי חופשה צבורים.
▪ המגזר הפרטי יעבור לעבוד במתכונת מצומצמת ומספר העובדים יצומצם ב-70 אחוז. ההנחיה לא כוללת עסקים של 10 עובדים ובתנאי שישמרו על מרחק של 2 מטרים אחד מהשני.
▪ שירותים חיוניים יעבדו במתכונת מלאה, ביניהם שירותי רפואה, ביטחון, רווחה, משורה, בנקאות, בתי מרקחת, סופרים ומרכולים ועוד.
▪ תחבורה ציבורית נמשכת בשלב זה כסדרה.
▪ הצוותים הרפואיים יתוגברו.

סגר יוטל רק במקומות של התפרצות הנגיף

חשוב: מיד לאחר אישור הממשלה, יחל שימוש באמצעים דיגיטליים לאיתור מיקום חולים, במטרה לעצור את התפשטות הנגיף

▪▪▪הקלות כלכליות▪▪▪
דחיית תשלומי ארנונה עסקית עד אחרי פסח
מתן אורכה לכלל העסקים בהעברת תשלומי המע"מ.
דחיית תשלומי חובה לעצמאיים ולעסקים קטנים בינוניים, דוגמת מים, חשמל וביטוח לאומי.
מענק סיוע מיוחד בסך של עד 6,000 ש"ח יינתן לעצמאים קטנים.
הקלה משמעותית בזכאות לדמי אבטלה על ידי קיצור תקופת הכשרה לחצי שנה
יוקדמו תשלומי מס הכנסה שלילי.

אנא, הישמעו להנחיות. הימנעו מהתכנסויות מעל 10 אנשים ומהתגודדות, שימרו על מרחק של 2 מטר זה מזו, שימרו על הגיינה אישית והימנעו מלחיצות ידיים.

יחד, בכוחות מחוזקים, נעבור את התקופה הקרובה!

להציג עוד

הודעה חשובה – בעלות ובעלי עסקים

הנחיות חדשות לציבור – 16.03.2020 – 21:00:

▪ המגזר הציבורי, כולל השלטון המקומי, יעבור לעבוד במתכונת חירום החל מיום רביעי בבוקר. עובדים שיוצאו לחופשת פסח מוקדמת, יצאו לחופשה על חשבון ימי חופשה צבורים.
▪ המגזר הפרטי יעבור לעבוד במתכונת מצומצמת ומספר העובדים יצומצם ב-70 אחוז. ההנחיה לא כוללת עסקים של 10 עובדים ובתנאי שישמרו על מרחק של 2 מטרים אחד מהשני.
▪ שירותים חיוניים יעבדו במתכונת מלאה, ביניהם שירותי רפואה, ביטחון, רווחה, משורה, בנקאות, בתי מרקחת, סופרים ומרכולים ועוד.
▪ תחבורה ציבורית נמשכת בשלב זה כסדרה.
▪ הצוותים הרפואיים יתוגברו.

סגר יוטל רק במקומות של התפרצות הנגיף

חשוב: מיד לאחר אישור הממשלה, יחל שימוש באמצעים דיגיטליים לאיתור מיקום חולים, במטרה לעצור את התפשטות הנגיף

▪▪▪הקלות כלכליות▪▪▪
דחיית תשלומי ארנונה עסקית עד אחרי פסח
מתן אורכה לכלל העסקים בהעברת תשלומי המע"מ.
דחיית תשלומי חובה לעצמאיים ולעסקים קטנים בינוניים, דוגמת מים, חשמל וביטוח לאומי.
מענק סיוע מיוחד בסך של עד 6,000 ש"ח יינתן לעצמאים קטנים.
הקלה משמעותית בזכאות לדמי אבטלה על ידי קיצור תקופת הכשרה לחצי שנה
יוקדמו תשלומי מס הכנסה שלילי.

אנא, הישמעו להנחיות. הימנעו מהתכנסויות מעל 10 אנשים ומהתגודדות, שימרו על מרחק של 2 מטר זה מזו, שימרו על הגיינה אישית והימנעו מלחיצות ידיים.

יחד, בכוחות מחוזקים, נעבור את התקופה הקרובה!

להציג עוד

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, להלן רשימת בתי עסק ומקומות בילוי שייסגרו

 • קניונים (למעט מרכולים ובתי מרקחת, מקומות שמוכרים מזון שלא לצריכה במקום)
 • דיסקוטקים, ברים, פאבים ובתי אוכל ובכלל זה בתי אוכל בבתי מלון (למעט הפעלת בתי אוכל שיספקו מזון שלא לצריכה במקום)
 • אולמות אירועים
 • חדרי כושר ובריכות שחיה, פארקי מים, גן חיות, ספארי, פינות חי
 • מקוואות (גברים), בית מרחץ
 • בתי קולנוע, תיאטרון ומוסדות תרבות אחרים
 • מתקני שעשועים ולונה פארק
 • עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם
 • מקומות לעריכת מופעים וירידים
 • כלי שיט ציבורי
 • רכבל
 • אתרי מורשת

 

שמירה על תנאי תברואה לעסקי מזון

 • ניקוי משטחים וחיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של 70 אחוז לפחות – לפחות פעם ביום
 • הצבת מתקנים לחיטוי ידיים במקומות נגישים ונראים לעין
 • הקפדה על ניקוי וחיטוי חדרי שירותים
 • מניעת תורים, עומסים וצפיפות
 • ניתן לבצע משלוחים
 • דלפק הגשה יהיה עם מגן עיטוש מצד המגיד וסגור מצד הלקוחות
 • הדחת כלים – באמצעות מדיח בתוכנית המאפשרת חיטוי כלים או באמצעות הדחה ידנית הכוללת חיטוי כלים
 • ניקוי שולחנות, חלונות, מכשירים ומשטחים – באמצעות חומר מחמצן
 • ניקוי וייבוש משטחים ואביזרים – ייעשה בנייר חד פעמי
 • עובדי צוות מטבח, מגישי מזון וצוותי ניקיון – ילבשו כפפות חד פעמיות ובגדי עבודה חד פעמיים
 • הקפדה על היגיינה אישית
 • פינוי אשפה בשקיות אטומות

לפרטים נוספים והנחיות ניתן להיכנס לאתר משרד הבריאות בקישור הבא

להציג עוד
דילוג לתוכן